Stage 1

Alternativ:

3500kr (Programmering via OBD)

4000kr (Programmering via ECU)

[Billigste alternativet for kun software]

Optimalisert motor software
EGR permanent stengt i software

Alternativ:

3950kr (Programmering via OBD)

4450kr (Programmering via ECU)

[Alternativet som gir diagnose før og etter software]

Diagnose utlesning
Optimalisert motor software
EGR permanent stengt i software
Diagnose utlesning
1 år gratis utlasting/innlasting av software ved evt. EU kontroll.

Stage 2

OBS! her DPF/Katalysator fysisk fjernes!

4000kr (Programmering via OBD)

4500kr (Programmering via ECU)

Optimalisert motor software
EGR permanent stengt i software
DPF/Katalysator programmert bort

4450kr (Programmering via OBD)

4950kr (Programmering via ECU)

Diagnose avlesning før
Optimalisert motor software
DPF/Katalysator programmert bort
EGR permanent stengt i software
Diagnose avlesning etter
1 år gratis utlasting/innlasting av software ved evt. EU kontroll.

EGR

1500kr

EGR permanent stengt i software

Fra 1500kr

Diagnose avlesning
Montering av fysisk blending
EGR permanent stengt i software


Nordic Motorsport AS leverer forskjellige Software løsninger til motoriserte kjøretøy.
Vårt fokus ligger i kvalitet, ikke kvantitet- derfor er vi ikke opptatt av fancy biler på våre promotering og lignende.
Vi ønsker å levere software løsninger til kunder som søker kvalitet og service, ikke det billigste alternativet.


Mange reklamerer for at man får en helt egen tilpasset fil til din bil, at man får justert denne på en dyno-bank/rullende landevei.
Men dette betyr ikke kvalitet, det er ikke slik at man må ha en gård for og kunne levere kunden en god biff..

Alle bilprodusenter lager sine bilene med strenge kvalitets toleranser slik at dem skal være så like som mulig.
Dette gjør at en software varierer marginalt fra hverandre, det vil si at å lage en egen software øker risikoen for feil.
Men å kunne måle effekten på bilen er både interessant og gøy- men ingen nødvendighet da fil-leverandør oppgir effekten man får.

En tuning software vi leverer er utviklet på lik linke som en standard bilprodusent software blir utviklet på.
Dem tar en tilsvarende bil og over mangfoldig timer over flere dager, justerer dem inn en ny software som har gode verdier på alle områder.
Dem tester med forskjellige mapper så alle motor verdier, som trykk, tempratur, flow og lignende er innenfor.
Men det er ikke bare at motorverdiene er gode, en god motorsoftware gir en effekt og moment kurve lik en original bil.